Stress kan ramme os alle

Stress & Co

Vi tilbyder forskellige forløb, hvor vi anvender veldokumenterede
stresshåndterings -teknikker, til at reducere stressniveauet og øge produktiviteten.

Læs Mere Blog Stresstest

Vi Tilbyder

Stresset eller ude af balance?

Vi tilbyder forløb, både individuelle og i gruppe, hvor fokus er at give den enkelte medarbejder værktøjer til at få en bedre balance, genfinde begejstring i livet, samt en øget robusthed over for fremtidig stress. Forløbene er målrettet stressramte og stresstruede personer.

Deltagerne vil opnå mere overskud og arbejdsglæde, og undgå længere tids sygemelding.

Forløbene kan forenes med et aktivt arbejdsliv.

Lær mere om vores forløb
 
Hvem kan få gavn af vores forløb?
  • Personer der er stressede, og eventuelt deprimerede
  • Personer der er sygemeldte
  • Personer der er kommet i ubalance og har mistet livsglæden
Hvordan vi hjælper
  • Vi screener for stress og depression
  • Individuelle eller gruppeforløb
  • Vi arbejder med krop og psyke
Resultaterne
  • Personer der er stressede kan undgå sygemelding
  • Personer der er sygemeldte kan raskmeldes inden for et par måneder
  • Personer i ubalance genfinder balancen og livsglæden

Vores Team

Trine Bertolt Albertsen
Direktør, Underviser og Coach

Er uddannet socialrådgiver og psykomotorisk terapeut, med en terapeutisk efteruddannelse (LEP) samt efteruddannelser inden for bindevævsbehandling, kraniosakralterapi, og en stressvejlederuddannelse. Har i de sidste 15 år arbejdet som stresskonsulent.
Kan kontaktes på: 20 91 66 39

Jette Malling
Underviser og Coach

Uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1992, og videreuddannet inden for den eksistentielle psykologiske retning. Blev specialistgodkendt i 2008. Har mange års erfaring i arbejdet med mennesker med smerte og stress.
Er yderligere uddannet træner i Mindfulness.
Kan kontaktes på: 26 71 81 38

Jørgen Jørgensen
Jobkonsulent

Stor erfaring indenfor jobkonsulent funktionen. Desuden 15 års erfaring som kommunal sagsbehandler og uddannet som socialformidler i 1980. Adskillige kurser indenfor arbejdsmarkedet. Har siden 1989 udelukkende været beskæftiget med matchning af borgere og arbejdsgivere i forskellige sammenhænge. Løbende iværksat praktik og etablering af fleksjob samt vejledning- og afklaringsforløb for sygedagpengemodtagere og andre marginalgrupper. Har solid erfaring indenfor arbejdsmarkedsområdet og har undervist i jobsøgning efter eget koncept samt i forhold på arbejdsmarkedet. Er vant til individuelle samtaler, hvor råd og vejledning er omdrejningspunktet. Udviklet og startet nye tiltag med aktivering for sygedagpengemodtagere.
Kan kontaktes på: 21 97 16 15

Katrine Septimius
Kropscoach

Uddannet Bachelor of Science og manuvision behandler. Efteruddannelse i bindevævsbehandling og stresscoaching.
Katrine kombinerer samtale med dybdegående og afspændende massage. Vi kalder det kropscoaching.
Kan kontaktes på: 71 20 60 30

Vibeke Danmark Børgesen
Underviser og Coach

Uddannet Cand.merc. og Psykomotorisk terapeut, samt certificeret Mindful Moving Instruktør og NLP Master Coach.
Bidrager til Stress & co med velfunderet erfaring inden for tværorganisatorisk samarbejde, både i privat og offentlig regi. Skaber rammer for udviklings- og forandringsprocesser, både på det organisatoriske og det individuelle plan, og støtter den enkelte til større trivsel.
Kan kontaktes på: 20 83 84 76

Rikke Bertolt
Underviser og Coach

Gotveduddannet Bevægelsespædagog samt Certificeret MasterCoach. Privatpraktiserende siden 90.Har arbejdet som underviser, kursus – og uddannelsesleder i både privat og offentligt regi.
Har gennem mange år boet og praktiseret i udlandet, og har derfor haft glæde af at arbejde med mange mennesker med forskellig baggrund.
En kompetence, der supplerer Stress & co´s solide fundament i det danske system og arbejdsmarked.
Kan kontaktes på: 42 40 12 98

Louise Lund
Administrativ Medarbejder

Studiemedarbejder i Stress & co. Laver forefaldende kontorarbejde.

Vores Resultater

Vi har nu arbejdet med vores 8-ugers stresshåndteringsforløb i godt 1 år og har her samlet vores resultater i grafer og tal.

Vi synes selv, at det har været en utrolig positiv udvikling vores kursister har gennemgået, hvilket fremgår tydeligt af de nedenstående grafer.

Det er lykkedes os, i forløbet, at bringe kursisternes stressniveau tilbage til, eller under gennemsnitsdanskerens stressniveau.

Efter 8 ugers stressforløb oplever vores kursister et markant fald i deres stressniveau.

Figur 1. Alle vores kursister udfylder en stresstest udarbejdet af overlæge Bo Netterstrøm ved start og afslutning af forløbet. Testens resultat er inddelt således, at point fra 0-37 er afslappet niveau, 37-67 er mellemniveau (du er stresset og skal gøre noget ved det), og over 67 er højt niveau (du er meget stresset og skal søge behandling).

I starten af forløbet har vores kursister i gennemsnit et stressniveau, som er i den høje ende af mellemniveau (niveau 57), så der skal gøres noget ved det. Ved forløbets afslutning er det gennemsnitlige stressniveau (niveau 40) på niveau eller lige under gennemsnitsdanskerens. (niveau 44).

Gennemsnitsdanskeren er lidt stresset. Det er både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt, at tegnene på stress mindskes, og trivslen øges:

Stress igennem længere tid slider på både krop og psyke. I kølvandet følger ofte både tendenser til depression, men også angst og smerter kan være følgesvende på stress.

Som en fast rutine screener vi, ud over stress, også for depression ved visitationen samt ved den afsluttende samtale.

Vi ser også et tydeligt fald i kursisternes symptomer på depression:

Figur 2. Depressionstesten er udarbejdet af professor i psykiatri Per Bech. Dette er en mere kompliceret test, hvor de enkelte besvarelser har en betydning i "behandlingen". Men i gennemsnittet viser det et kraftigt fald i alle besvarelserne.

Når man diagnosticerer for depression vurderes særlige kernesymptomer, og yderligere også den fysiske og psykiske tilstand.

Den øgede trivsel kommer til udtryk i mere positive vurderinger af egen arbejdsparathed, og vi ser, at 80 % af vores kursister raskmelder sig indenfor 1-2 måneder efter afsluttet forløb.

Inden for den samme tidshorisont viser andre undersøgelser, at personer, der ikke kommer i en eller anden form for behandling eller støttende forløb, er længere tid om at raskmelde sig, og cirka 40 % er sygemeldt i en længere periode eller kommer ikke tilbage på arbejdsmarkedet.

Tallene er baseret på screening af 90 kursister.

Referencer

Der er en god sammenhæng imellem temaundervisningen og de kropslige øvelser. Jeg føler selv, at jeg har haft mest brug for fokus på kroppen – og her er I stærke!
Astrid
”Jeg har været meget stresset, meget længe. Jeg har følt mig som et stykke affald og meget lidt livsduelig. Det er sorgfuldt, og jeg kunne ikke se, hvordan det nogensinde kunne blive anderledes for mig. Gennem forløbet har jeg fået tro, håb og vished. Og det er et mirakel! Så tak. Min stress er vendt fra svaghed til styrke, og en udvikling mod noget godt er i gang”.
Vibe
Meget kompetente undervisere med stor empati og fagligt utrolig godt funderet.
Anders
Jeg både kan og vil anbefale det til alle :)
Emil

Kontakt

Ring til os, vi vil være glade for at høre fra dig.

Stress & co
Skalbakken 17. indgang B.2 sal.
2720 Vanløse.

Dit navn (nødvendigt)

Din e-mail (nødvendigt)

Dit Telefonnummer (nødvendigt)

Din besked (nødvendigt)

captcha